Tilaa nu ook NEN 7510 en ISAE gecertificeerd

Hosting provider Tilaa BV is per 1 oktober ISAE3402 en NEN7510 gecertificeerd. Ook de audits voor PCI-DSS, ISO27001 en ISO 9001 zijn dit jaar wederom succesvol afgerond.

Tilaa hecht bijzonder veel waarde aan de veiligheid van haar cloud. Daarom onderwerpt Tilaa al haar processen, diensten en systemen jaarlijks aan een grondig onderzoek door een externe auditor. Ook dit jaar is het resultaat weer positief: Tilaa is geaccrediteerd voor de wereldwijd geaccepteerde hoge standaarden ISO9001-2008 (kwaliteit), ISO27001-2013 (informatiebeveiliging) en PCI-DSS 3.2 (Payment Card Industry Data Security Standard).

Nieuw dit jaar is de certificering voor ISAE 3402 type 1 (controle op alle aan Tilaa uitbestede processen) en NEN7510-2011 (informatiebeveiliging voor de zorg). Deze laatste accreditaties maken Tilaa nog interessanter als cloud hosting partner voor financiële instellingen en organisaties in de zorgsector.

Ook Michael Borchers, Managing partner van Larensa, is opgetogen over de certificering:

‘Als Cloud leverancier van omnichannel KCC-diensten aan creditcardbedrijven, zorgverzekeraars en online hypotheekbanken geeft deze certificering ons een extra concurrentievoordeel’.
‘Het feit dat Tilaa met deze certificering vooruitloopt op de markt bevestigt niet alleen onze keuze voor Tilaa, maar stelt ons in de gelegenheid onze diensten bij bedrijven aan te bieden, die tot voor kort onbereikbaar waren’

ISAE3402, NEN7510, PCI-DSS, ISO 27001 en 9001 nader toegelicht

ISAE 3402
Met de certificering ISAE3402 (type 1) bevestigt een onafhankelijke auditor dat Tilaa al haar cloud hosting processen helder in kaart heeft en deze volledig onder controle heeft. Vanuit de financiële wereld is ISAE3402 de norm en vaak een voorwaarde om met een cloud hosting provider samen te kunnen werken.
ISO 27001 en NEN7510
Met de certificeringen ISO 27001 en NEN7510 voldoet de Tilaa cloud aantoonbaar aan de hoogste standaard op het gebied van informatiebeveiliging, waarbij NEN7510 specifiek oordeelt over informatiebeveiliging in de zorg.

PCI-DSS
De PCI-DSS-certificering bevestigt dat de Tilaa cloud zo goed beveiligd is dat deze zelfs geschikt is voor het opslaan en verwerken van creditcard gegevens.

ISO 9001
ISO 9001 is de internationale standaard voor kwaliteitsmanagement. Het bevestigt dat Tilaa continue werkt aan de verbetering van de klanttevredenheid, zich houdt aan juridische richtlijnen en haar interne processen onder controle heeft. Kort gezegd: we zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en laten dit ook zien in de praktijk.

Meer informatie over Tilaa en haar producten.