Van boomers tot Gen Z: e-mail overleeft alle generaties

Een representatief STRATO onderzoek naar de status van e-mail in Nederland toont aan: e-mail is hét communicatiemiddel in de online wereld – en zal dat ook blijven. Vooral de jongere generatie gebruikt e-mail met een eigen domeinnaam. Bekijk hier direct de resultaten op onze themapagina.

Webhostingbedrijf STRATO vroeg meer dan 1.000 personen tussen de 18 en 55 jaar met een eigen e-mailadres naar hun e-mailgebruik. Daarnaast werden meer dan 200 vertegenwoordigers van “Gen Z” (Generatie Z, 16 tot 24 jaar) ondervraagd. Resultaat: e-mail blijft het belangrijkste online communicatiemiddel voor alle generaties. Zeven op de tien respondenten (71 procent) heeft meer dan één e-mailadres. Ondanks social media blijkt e-mail ook essentieel voor jongeren. Maar liefst 85 procent van de 16-24-jarigen heeft meer dan één e-mailadres. Ze zijn ook vaker bereid om te betalen voor maildiensten dan de rest van de bevolking.

Wanneer en hoe lezen Nederlanders hun privé mails?

Hoe mails worden gelezen verschilt sterk per leeftijdsgroep: terwijl bij Gen Z vier op de vijf hun mails via een e-mailapp openen, ligt dit bij de overige respondenten lager, namelijk bij 68 procent. Bij de vraag hoe vaak mensen hun eigen inbox checken, winnen de oudere generaties: 65 procent van de ondervraagden checkt hun e-mail twee keer per dag of vaker – bij Gen Z is dat 60 procent.

Veel mensen tussen de 18 en 55 jaar (54 procent) lezen zelfs e-mail voor het ontbijt. Gen Z kijkt echter ’s ochtends eerst naar TikTok, Instagram en andere social media kanalen (67 procent), maar ook 36 procent van de 16- tot 24-jarigen leest hun e-mail voor de eerste maaltijd van de dag. Voor alle respondenten is het controleren van de mail belangrijker dan het nieuws lezen (43 procent, 19 procent bij Gen Z) of het weerbericht checken (beide 30 procent).

Zijn Nederlanders bereid om te betalen voor hun mail?

Slechts 9 procent van de 18-55-jarigen geven aan actueel voor hun mailaccount te betalen. Ook onder Gen Z is dat slechts 12 procent. Wel is er belangstelling voor betaalde mailproviders: 15 procent van de niet-betalers kan zich voorstellen in de toekomst voor mail te betalen. Bij Gen Z bestaat meer animo: voor 21 procent van de 16-24-jarigen is het gebruik van een betaalde mailprovider denkbaar.

Betalen voor mail?

Waar zouden ze voor betalen?

Bovenaan het verlanglijstje staan verbeterde bescherming tegen spam en virussen (43 procent) en een eigen domeinnaam (35 procent). Dat laatste geldt in nog sterkere mate voor Gen Z: 37 procent van de respondenten kan zich voorstellen voor mail te betalen, mits ze een eigen domeinnaam kunnen vastleggen. Ook meer opslagruimte voor e-mails en bijlagen is met eveneens 37 procent bij Gen Z erg gewild. Dat komt niet uit de lucht vallen, aangezien onder de 14- tot 24-jarigen bijna drie op de tien personen al eens geen mail konden versturen of ontvangen vanwege een vol postvak.

De derde plaats verschilt tussen de leeftijdsgroepen. Voor 26 procent van de 18- tot 55-jarigen is meer opslagruimte voor e-mails en bijlagen de derde belangrijkste reden voor betaling. Bij Gen Z is dit gratis klantenservice via e-mail, telefoon en social media en een reclamevrij beheerpaneel (21 procent).
Opvallend is dat alle leeftijdsgroepen weinig waarde lijken te hechten aan databescherming. Niet meer dan 18 procent van de respondenten geeft aan voor AVG-conforme gegevensopslag in Europese datacenters te willen betalen. Bij Gen Z is dit zelfs slechts 11 procent. Ook klimaatneutraliteit blijkt een aspect waarvoor slechts ongeveer een op de zes extra zou betalen (15 procent, 16 procent bij Gen Z).

.nl blijft meest populaire extensie

Een voordeel van betaalde mail is het gepersonaliseerde e-mailadres. 52 procent van de respondenten heeft interesse om te mailen met een eigen domein. Bij Gen Z is dit één op de drie personen. Hoe komt het dan dat slechts 12 procent een e-mailadres gebruikt met een eigen domein; bij Gen Z tenminste nog 22 procent? Onwetendheid zou de reden kunnen zijn: 39 procent van alle respondenten heeft heeft nog nooit van deze mogelijkheid gehoord.

Wat de domeinextensie betreft, zijn de gebruikers traditioneler: bijna de helft van de ondervraagden classificeert “.nl” als attractief, en duidelijk meer dan de helft als serieus; op de voet gevolgd door “.com” en “.info”.

“Hoe jonger mensen zijn, hoe meer wegen voor digitale communicatie ze kennen. Toch blijft het eigen e-mailadres de basis van alles. Of het nu gaat om solliciteren, praten met de docent, online winkelen of aanmelden voor een (online) dienst – niets werkt zonder een eigen e-mailadres en dat zal niet snel veranderen”, benadrukt Claudia Frese, CEO van STRATO. Ze voegt toe: “Je eigen inbox is de betrouwbare opslag van alle berichten, bestanden en documenten die je verstuurt of ontvangt en kan dat tientallen jaren blijven.”

Meer informatie en infographics met hoge resolutie kunnen worden gedownload op de themapagina van het onderzoek op www.strato.nl/mail/onderzoek.

Onderzoeksmethode

De gebruikte gegevens zijn gebaseerd op een online enquête van YouGov, waaraan in december 2022 precies 1053 mensen deelnamen. De resultaten zijn gewogen en representatief voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Daarnaast zijn 211 mensen tussen de 16 en 24 jaar volgens dezelfde methodiek bevraagd.